موسیقی متال

بلاگموسیقیموسیقی متال

با برترین خوانندگان و نوازندگان زن در سبک متال آشنا شوید

این مطلب توسط کاربران طرفداری ارسال شده است و دیدگاه طرفداری نیست. در سبک راک و متال با اینکه شاید خیلی ها بگویند که سبکی مردانه است زنان موفق و بسیار معروفی نیز حضور دارند که در این لیست با...