دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

موسیقی چه تاثیراتی بر مغز انسان می گذارد؟

سالیان درازی است که موسیقی در بین مردمان جهان جای خود را باز کرده است. امروزه این هنر جایگاه خاصی در بین مردم دارد و در روز ساعت ها به موسیقی گوش می دهیم. دانشمندان سال هاست روی مسئله ی موسیقی تحقیق...